Kaunis, kestävä ja helppohoitoinen viheralue on monen vaativan työvaiheen lopputulos!

Viherrakentamisen merkitys asuin- ja työympäristön viihtyvyyden lisääjänä ja ylläpitäjänä on jatkuvasti lisääntynyt. Viheralueen onnistuneen lopputuloksen pohjana on ammattitaidolla tehty perusteellinen vihersuunnitelma, joka on helppo toteuttaa. Hyvin tehty vihersuunnitelma säästää jatkossa myös hoitokustannuksia.

Toteutamme viherrakennuskohteet aina asianmukaisella tekniikalla ja ammattitaitoisen henkilökuntamme avulla. Varmistaaksemme työn laadun alusta alkaen aloitamme töiden ennakkosuunnittelun ajoissa. Teemme yhteistyötä luotettavien aliurakoitsijoiden ja alan parhaiden asiantuntijoiden kanssa. Lisäksi käytämme hyvämaineisia toimijoita ja tavaran toimittajia, jotka olemme vuosien kokemuksemme ja tietojen perusteella todenneet hyviksi ja luotettaviksi. Toiminnassamme otamme huomioon kestävän kehityksen, lait ja asetukset, ympäristön sekä yhteiskunnan asettamat vaatimukset.

Olennaisena osana toimintaamme kuuluu myös toteuttamiemme viheralueiden takuuajan hoitotyöt alueelle asetetun vaatimustason mukaan. Säännöllinen ja suunniteltu hoito varmistaa viheralueen menestymisen elinvoimaisena ja sulautumisen luontevasti ympäröivään alueeseen. Järkevällä hoitotyöllä saavutetaan paras ja kestävä lopputulos niin eettisesti, laadullisesti kuin taloudellisestikin.

© Viher-Apu Oy